PROVİZYON ALMA SÜREÇLERİNE İLİŞKİN DUYURUSağlık hizmeti sunucuların, tesislerine başvuran hastalar için geriye dönük hasta takip numarası 10 gün olarak güncellenecek olup, hastanın tesise başvurduğu tarih itibari ile takip numarası alınmamış ayaktan takipler için resmi/özel tüm sağlık hizmeti sunucularında 20/03/2022 tarihinde devreye alınacaktır.
Belirtilen gün süresi üzerinde geriye dönük olarak takip alma talepleri için gerekçeleri ile birlikte resmi yazı ile bağlı bulunan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulması gerekmektedir.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.