Program içerisinde bulunan konu başlıkları ve çıkarılabilen formlar aşağıdaki gibidir.konu başlıklarıBENİM MENÜM
Kişiselleştirilmiş menü oluşturma
HASTA İŞLEMLERİ
Hasta Ara
Yeni Hasta Kartı Açma (Özlük ,Epikriz , yatış tedavi bilgileri , ilaç alerji vb.)
Hasta Takiplerini Bulma
Takip Bilgisi Okuma
Geliş İşlemleri (Yeni dönem için dosya açma)
Takip Alma İşlemleri
Konsultasyon İşlemleri
Hastaya SMS yada Whatsapp Mesaj Gönderme
Dışarıdan Gelen Belge Yükleme (Digital Arşiv dosya yada mobilden yükleme)
Hasta Foto yükleme
Hasta Tanım Kartı Yazdırma
SKS Hasta Formları (Hastaya çıkartılan formlar ,hasta bilgileri otomatik dolu olarak)
QR kod ile Epikriz Transfer işlemi
Epikriz Kabul İşlemi
Hasta Listesi
Seans Tarihine Göre Hasta Listeleme
E-nabız Doktor Erişimi
MedEczane Erişimi
Toplu Hasta Tanım Kartları Yazdırma
İmzaFöyü Yazdırma Tek tek ve toplu
Tanı Kartına Tanı Ekleme
Aşı Kartı Aşı Ekleme ve aşı takibi
Tetkik Takip Formları Tek Tek veya Toplu Yazdırma yıllık bazda
Epikriz Yazdırma
İlaç Tedavi kartı Kullanımı
İlaç tedavi kartından reçete ilaç ekleme
Reçete oluşturma
İlaç Reçeteye Eklendiğinde otomatik açıklama eklenmesi (tetkik bilgisi)
İlaç Reçeteye Eklendiğinde otomatik açıklama eklenmesi (doz bilgisi başlangıç,idame) İlaç Reçeteye Eklendiğinde İlaca Sabit Bir açıklamanın Atılması.
Reçetede hastanın devam eden ilaçlarını görme
Reçete bilgilerini hastaya SMS , WhatsApp ile bildirme
Reçete şablonları oluşturma , kullanma
İlaç Raporu oluşturma
Rapor şablonları oluşturma , kullanma
Toplu Geliş Aç
Geliş Tarihine Göre Hasta Listeleme ( Mevcut Geliş )
Aktif Hasta Listesi ( Yeni Geliş )
Toplu Geliş Açma
Toplu Seans Oluşturma
Toplu Takip Alma
Toplu Laboratuvar Tetkik Ekleme ( Grup )
Tek Bir Tetkiği Toplu Olarak Hastalara Ekleme
Toplu Olarak Kan Alım Tarihini Set Etme
Tahlil Takip Listesi
Toplu Olarak Hastaların Sonuçlarını Yazdırma
Toplu Olarak Tetkik Takip Formu Yazdırma
Seans Dağılım Cetveli
Seans Bazlı Listeleme
Makine Bazlı Listeleme
Kurum Bazlı Listeleme
Seans Bazlı Yazdırma
Makine Bazlı Yazdırma
Kurum Bazlı Yazdırma
Seans Hakediş İcmali
Toplu EKG
Toplu Tele-Ekg Listeleme
Tele-Ekg Düzenleme
Aynı Metni Sonuç Olarak Tümüne Yazma
Tele-Ekg Yazdırma
Hasta Sorgulama
TC Kimlik Bilgisine Göre Hasta Sorgulama İşlemi
Rapor Takip Numarasına Göre Hasta Sorgulama İşlemi
Sorgulama Sonrası Hasta Kayıt İşlemi
Sorgulama Sonrası İptal Etme İşlemi
Toplu Tedavi Listesi
Toplu Tedavi Listesinden Hastanın Seans Kartına Gitme
Toplu Tedavi Listesinden Hastanın Kartına Gitme
Toplu Tedavi Listesini Exele Aktarma
Laboratuvar İşlemleri
Dönem Seçerek Listeleme Yapma
Hastaları Yeni Kayıt (Onay)’a atma
Hastaların Laboratuvara Kaydetme
Hastalarını Sonuçlarını Laboratuvardan Çekme
Barkod Oluşturma
Barkod Yazdırma
Tetkik Takip Formu Yazdırma
Sonuçları Yazdırma
Kilo Order
Onaylı Olan Seansları Listeleme
Onaylı Olmayan Seansları Listeleme
Kilo Bilgisi Girilmemiş Hastaları Listeleme
Kilo Bilgisi Girme İşlemi
Seçili Seansı Kan Alınan Seans Yapma
Listeyi Excele Gönderme
Uzman Muayene Listesi
Hasta Listesini Yükle (TC Eşleştir)
Seçili Hastanın Uzman Muayenesini Açma
Muayene Tutanağını Yazdırma
Kan Alım Tarihini Muayene Tarihi Yapma
Tdis Verilerini Gönderme
Tdis Verilerini Güncelleme
Doktor ve Muayene Tarihini Düzenleme
Listeyi Excele Gönderme
Seçili Hastanın Hasta Kartını Açma
KTV/URR Hesaplama
Toplu KTV hesaplama
Manuel Değer Tanımlama
Listeyi Excele Aktarma
Reçeteler
Tarih Aralığına Göre Reçeteleri Listeleme
Tarih Aralığına Göre Reçete İlaç Sayılarını Listeme
Tarih Aralığına Göre Hasta Gruplu reçeleri listeleme
Tarih Aralığına Göre Doktor Bazlı İlaç Sayılarını Listeleme
Beslenme Değerlendirme
Seçili Hastanın Hasta Kartına Gitme
Nütrisyon Risk Değerlendirme
Nütrisyon Risk Değerlendirme Formu Yazdırma
Listeyi Excele Gönderme
Mavi Kod Bildirim
Bildirim Ekleme
Bildirim Düzenleme
Bildirim sİlme
Bildirim Yazdırma
Oluşturulan Bildirime Dosya Yükleme (Word, Excell vs.)
Bildirime Eklenen Dosyanın Açılması
Bildirime Eklenen Dosyanın Silinmesi
VKI Hesaplama Listesi
VKI Hesaplama
Listeyi Excele Atma
Listeyi Yazdırma İşlemi
MEDULA İŞLEMLERİ
Toplu Seans İşlemi
Seansları Toplu E-nabıza Kaydetme
Seansları Toplu E-nabızdan Silme
Hastanın Sys Takip Numarasını Sorgulama
Seansları Toplu Onaylama
Seansları Toplu Onay Kaldırma
Seansları Toplu Medulaya Gönderme
Seansları Toplu Meduladan İptal Etme
Toplu Damar İzi Sorgulaması Yapma
Takip Bilgisi Okuma
Seans Düzenleme
Seçili Seansı Kan Alınan Seans Yapma
Seçili Seansın Doktor Bilgisini Değiştirme, Toplu Doktor Bilgisi Değiştirme
İzlem Formu Yazdırma
Uzman Muayene Tutanağı Yazdırma
Listeyi Excele Gönderme
Seçili Seansa Seansa Girmeme Sebebi Ekleme
Protokol Defteri Yazdırma
Tetkikleri Toplu E-nabıza Kaydetme
Tetkikleri Toplu E-nabızdan Silme
Tetkikleri Toplu Medulaya Kaydetme
Tetkikleri Toplu Meduladan Silme
Malzemeleri Toplu Medulaya Kaydetme
Malzemeleri Toplu Meduladan Silme
Takip Bilgisi Okuma
Tanıları Toplu Medulaya Kaydetme
Tetkikler Sekmesinde Seçili Hastanın Tetkik Kartını Açma
Medula Fatura
Tutar Okuma
Tutar Onaylama
Sgk Bildirim Paket Gönderme
Fatura Teslim Etme
Fatura İptal Etme
Teyit No Kontrol Yapma
Fatura Detay Okuma (teslim no)
Dönem Sonlandırma Portaline Geçiş
Tutar Okuma Detay Bilgisi
Hastaları Faturadan Çıkarma
Fatura İcmali Çıkarma
Seçili Hastanın Hasta Kartına Gitme
Seçili Hastanın Tetkik Tedavi Kartına Gitme
Seçili Hastanın Hasta Kartına Gitme
Toplu Medula Epikriz
Toplu Medula Epikriz Listeleme
Epikriz Detay ve Epikriz Açıklama Bölümleri
Tanımlamalar Kısmından Medula Epikriz Ayarlarını Düzenleme
Toplu Rapor Onaylama
Raporu Meduladan Okuma
Başhekim Onayı Verme
Başhekim Onayı Reddetme
Seçili Hastanın Raporlarını Arama
Toplu Reçete İmzala
Seçili Reçeteleri Medulaya Gönderme
Reçete Yazdırma
Seçili Hastanın Reçete Ekranını Açma
Seçili Hastanın Hasta Kartını Açma
Reçete Numarasını SMS Gönderme
Listeyi Excele Gönderme
Takip Hizmet Kontrol
Toplu Hizmet Okuma
Medula <-> Sistem Kontrolü
Hastaları Faturaya Atma
Seçili Hastanın Tetkik Tedavi Kartını Açma
Seçili Hastanın Hasta Kartını Açma
Takip Kontrol Yapma Seçeneği
Durum Detay Bölümünde Sorunları Tespit Etme ve Çözme
TANIMLAMALAR
Doktor Tanımlamaları
Doktor Tanımlama ve Düzenleme İşlemleri
Hemşireler
Hemşire Tanımlama ve Düzenleme İşlemleri
Firma Tanımlama
Firma Tanımlama ve Düzenleme İşlemleri
Seçilecek Bilgi Tanımlamalar
Yüzey Alanları, APH, Makinalar, Heparin vb. Bilgileri Tanımlanması
Etkin Madde Kuralı
İlaç Reçeteye Eklendiğinde İlaca Eklenecek Açıklamanın ayarlanması
İlaç Reçeteye Eklendiğinde İlaca Sabit Bir açıklamanın ayarlanması
İlaca Etken Madde Atama
Etken Maddenin Türlerini Düzenleme
AYARLAR
Kullanıcı Hesap Ayarları
Kullanıcı Açma
Kullanıcı Silme
Kullanıcının Yetkilerinin Düzenlenmesi
Kullanıcılara Merkez Atama ve Atanan Merkezlerin Düzenlenmesi
Kullanıcı Gruplarının Düzenlenmesi
Kullanıcının Yetkilerinin Grubtan Getirilmesi
Parametreler
Parametrelerin Düzenlenmesi
Hasta Kabul Şifresinin Sgk Ekranından Değiştirilmesi ve Tanımlanması
Dönem Sonlandırma Şifresinin Sgk Ekranından Değiştirilmesi ve Tanımlanması
PERSONEL İŞLEMLERİ
Personel Ara
Personel Kaydetme ve Düzenleme
Personele Muayene Oluşturma
Personele Reçete Yazma
İşe Giriş Muayenesi Formu Oluşturma ve Yazdırma
Personele Mesaj Gönderme (whatsapp)
Personel Öz Geçmiş Girme
Personel Çalışma Geçmişi Girme
Firma Personel Listesi
Personel Listeleme
Periyodik Muayene Oluşturma
Periyodik Muayene Oluşturma (toplu)
Personel Şirketini Değiştirme
Cihaza Bağlan Veri Çek
PDKS Cihazına (Parmak Kart Okuyucu) personel Yükleme
PDKS Cihazından Giriş - Çıkış Hareketlerini Çekme
Personel Giriş-Çıkış Listesi
PDKS Cihazından Çekilen Hareketleri Listeleme
Manuel Hareket Girişi (Raporlu, İzinli vb.)
Personel Puantajı Oluşturma
SKS
Dökümanlar
Doküman Listesi Yazdırma
Doküman Listeisini Excele Aktarma
Doküman Açma
Yüklü Doküman Açma
Doküman Ekleme
Dökümanı Kilitleme
Dökümanı Serbest Bırakma
Dökümana Dosya Yükleme (word, excell, pdf vs.)
Dökümana Eklenen Dosyayı Silme
Dökümana Revizyon Ekleme
Dökümanı Düzenleme
Revizyon Kontrol ve Onay İşlemleri
Gözden Geçirme Ekleme
Doküman Liste Görünümü
Doküman Açarken Revizyon Sayfasını Gizleme ya da Gösterme
Düzenleyici Önleyici Faaliyet
Döf Ekleme, Düzenleme ve Silme
Döf yazdırma
Döf’e Evrak Yükleme
Döf’e Eklenen Evrağı Açma
Döf Takip Listesi Yazdırma
Kurul Toplantı
Toplantı Ekleme, Düzenleme ve Silme
Komite ve Ekip Tanımlama
Toplantı Whatsapp Bildirimi
Oluşturulan Toplantıya Komite Ekip Ekleme
Komite Toplantı Gündem Maddeleri, Kara ve Aksiyonları Ekleme, Düzenleme ve Silme
Toplantı Tutanağı Yazdırma
Toplantı Çağrı Formu Yazdırma
Personel Eğitimleri
Personel Eğitimleri Ekleme, Düzenleme ve Silme
Saha Gözetim
Saha Gözetim Tanımları
Saha Gözetim Ekleme, Düzenleme ve Silme
Saha Gözetime Dosya Ekleme, Görüntüleme ve Silme
Saha Gözetim Yazdırma
SKS Kriterleri
İndikator Sorgulama İçin Gerekli Olan Hedeflerin Yıl Bazında Girilmesi
SKS İndikator Sorgulama
Yıllık SKS İndikator Sorgulama
Olay Bildirimi
İstenmeyen Olay Bildirim Girişi
İstenmeyen Olayın Kalite Direktörüne Bildirimi
İstenmeyen Olayların Güvenlik Raporlama Sistemine Bildirimi
El Hijyeni
Meslek Grubuna Göre El Hijyeni Gözlem Giriş
El Hijyeni Uyum Raporu Hazırlanması
El Hijyeni Uyum Oranlarının Grafiklenmesi
Ünvanlara ve Endikasyonlara Göre Grafiklenmesi
El Hijyeni Gözlem Formlarının Hazırlanması
MUHASEBE
Firma Tanımla
Firma Tanımlama, Düzenleme ve Silme
Faturalar
Fatura Oluşturma, Düzenleme ve Silme
Fatura kesme (E-Fatura, E-Arşiv )
Fatura Taslak Oluşturma
Fatura Durum Sorgulama
Gelen Faturaları Okuma (Stok Olarak İşleme)
Stok Kart, Cari, Kasa ve Banka
Stok Depo Çıkış Listesi
Ürün Takip Sistemi Gönderim Dosyası Oluşturma
Cari Hesap Ekstre
Cari Hesap Borç/Alacak Toplamları
SERVİS
Destek Talep Oluşturuma
Mobil Uygulama Linki İle Mobil Uygulamaya Giriş
RAPORLAMA
Kuruma Göre Aylık Seans Toplamları
Kuruma Göre Sadece Misafir Hastaların Seans Toplamları
Eğitim Sayıları, Hasta Bilgileri Ölüm Dağılımı, Tarihi Biten Rapor Listesi Vb. raporların çıkarılması
Tıbbi Denetim Formu Yazdırılması
E-NABIZ
Enabız Veri Gönderimi
Hasta Kayıt, Diyaliz Bildirim, Diyaliz İzlem, Muayene, Hizmet ve Tetkik Sonuç Gönderim İşlemleri
Gün Sonu
Gün Sonu Listeleme ve Gönderme İşlemleri
İTS
İts Ürün Bildirim
İts Paket Bildirim

Programdan alınabilen çıktılar. (SKS Form, Kişisel çıktı ve Raporlar)
HASTA KARTI SKS FORMLARI
DİYALİZ HASTALARINDA BESLENME DEĞERLENDİRME FORMU
DÜŞME SONRASI DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME FORMU
DOKTOR TAKİP FORMU
HASTA ANEMNEZ FORMU
HASTA AŞI TAKİP ÇİZELGESİ FORMU
HASTA DAMAR ERİŞİM YOLU TAKİP FORMU
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
HASTA TANITIM FORMU
HASTA TRANSFER FORMU
HASTA DÜŞME RİSKİ TAKİP FORMU
HASTA VE AİLESİ EĞİTİM FORMU
İLAÇ KONTROL TESLİM FORMU
İTAKİ DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRME FORMU
KATATER FİSKÜL TAKİP FORMU
KONSÜLTASYON İSTEK FORMU
KAN ŞEKERİ TAKİP VE TEDAVİ FORMU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKINDA ONAM FORMU
HASTALARIN KVKK VİLGİLENDİRME RED VE ONAY FORMU
MERKEZ DEĞİŞİM TALEP FORMU
NÜTRİSYON RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
SÖZEL ORDER ALMA FORMU
SEROLOJİK TAKİP PLANI FORMU
TRANSPLANTASYON ADAY BİLGİLENDİRME FORMU
TRANSPLANTASYON BAŞVURU FORMU
TEDAVİ FORMU
MAVİ KOD FORMU
UZMAN HEKİM DEĞERLENDİRME FORMU
Program Çıktıları
İMZA FÖYÜ
EPİKRİZ
HASTA YILLIK TETKİK RAPORU
TETKİK TEDAVİ KARTI
LABORATUVAR SONUÇLARI TAKİP FORMU
TETKİK
İLAÇ KULLANIM RAPORU
HASTA DEĞERLENDİRME TABLOSU
TIBBİ DENETİM FORMU
LAB BARKOD BASKISI
E REÇETE
HASTA TEDAVİ VE TETKİK FORMU
HASTA TANITIM KARTI ****
HASTA TAKİP BİLGİLERİ FORMU
DİYALİZ HASTASI UZMAN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
UZMAN HEKİM DEĞERLENDİRME FORMU
TEDAVİ RAPORU
HASTA İLAÇ TEDAVİ ORDER
KONSULTASYON FORMU
TAHLİL TAKİP SONUÇ YAZ FORMU
SEANS DAĞILIM ÇİZELGESİ
HASTA DAĞILIM ÇİZELGESİ
TELE EKG LİSTESİ DÖKÜM ALMA
DİYALİZ HASTALARINDA BESLENME DEĞERLENDİRME İZLEM FORMU
Sks Başlığı Altında Çıktı Alınan Formlar
TATBİKAT RAPOR FORMU
KALİTE YÖNETİM PLANI
GERİ BİLDİRİM DEĞERLENDİRME
ANKET FORMU
KLOR ÖLÇÜM DEĞERİ TABLOSU
OLAY BİLDİRİM ANALİZ LİSTESİ
SKS İNDİKATÖR FORMU
GÖSTERGE KARTLARI
SAHA SAĞLIK GÖZETİM FORMLARI
EĞİTİM BELGESİ
FAALİYET DURUM BİLDİRİM LİSTESİ
YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KONTROL FORMU
YANGIN DOLABI KONTROL FORMU
ACİL DURUM KODLARI GÖREVLENDİRME YAZISI
KIRMIZI KOD TATBİKAT RAPOR FORMU
ACİL ÇIKIŞ (EXIT) VE ACİL DURUM AYDINLATMALARI KONTROL FORMU
TATBİKAT RAPORU FORMU
TIBBİ ATIK ODASI SICAKLIK VE NEM KONTROL ÇİZELGESİ
ATIK YÖNETİMİ TAKİP FORMU
KURUM İÇİ TIBBİ ATIK TOPLAMA FORMU
SAĞLIK TESİSLERİ ARASI VAKA NAKİL TALEP FORMU
ÖLÜM BELGESİ
DOKÜMAN OKUMA LİSTESİ
PERSONEL EĞİTİM TAKİP FORMU
EĞİTİM KATILIM FORMU
ÇALIŞAN EĞİTİMİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME FORMU
HEMODİYALİZ HEMŞİRESİ / TEKNİKERİ İŞBAŞI UYUM EĞİTİM PLANI TAKİP FORMU
EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU
EĞİTİM TAKİP TABLOSU
ŞOFÖR İŞBAŞI UYUM EĞİTİM PLANI TAKİP FORMU
YARDIMCI PERSONEL İŞBAŞI UYUM EĞİTİM PLANI TAKİP FORMU
EĞİTİME KATILAMAMA BİLDİRİM FORMU
BİRİM HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI TAKİP FORMU
EĞİTİM DUYURU FORMU
EĞİTİM TALEP FORMU
HASTA AŞI TALEP FORMU
HEMODİYALİZ CİHAZININ İÇ-DIŞ DEZENFEKSİYON TAKİP FORMU
EL HİJYENİ GÖZLEM FORMU
İZOLASYON İZLEM ÇİZELGESİ
ENFEKTE MATERYALLE OLUŞAN İŞ KAZALARI BİLDİRİM FORMU
EL HİJYENİ UYUM RAPORU
IV KATETER İNDİKATÖR İZLEM FORMU
SU SEBİLİ TEMİZLİK VE KONTROL FORMU
ASANSÖR TEMİZLEME VE KAYIT FORMU
SU DEPOSU BAKIM VE KONTROL FORMU
ENFEKSİYON TAKİP FORMU
UZMAN HEKİM DEĞERLENDİRME FORMU
AYLIK HEMODİYALİZ TUTANAĞI
İTAKİ DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRME FORMU
HARİZMİ DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRME FORMU
TRANSPLANTASYON BAŞVURU FORMU
DEMİRBAŞ MALZEME KONTROL FORMU
DİYALİZ HASTASI KATETER FİSTÜL TAKİP FORMU
HASTA MERKEZ DEĞİŞİM TALEP FORMU
HASTANIN DIŞARIDAN GETİRDİĞİ İLAÇ KONTROL VE TESLİM FORMU
TEDAVİ FORMU
HASTA ANAMNEZ FORMU
HASTA AŞI TAKİP ÇİZELGESİ
SEROLOJİK TAKİP PLANI FORMU
PIHTILAŞMA FORMU
HEPATİT B , KKK, TETANOZ VE DİĞER AŞILARI İSTEMEYEN HASTALARI BİLGİLENDİRME VE RED ONAY FORMU
TEDAVİ TETKİK GİRİŞİM RED FORMU
HASTA TEDAVİ VE TAKİP FORMU
HASTA DÜŞME RİSKİ TAKİP FORMU
DÜŞME SONRASI DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ FORMU
SÖZEL ORDER ALMA FORMU
HASTA DAMAR ERİŞİM YOLU TAKİP FORMU
KONSÜLTASYON İSTEK FORMU
DOKTOR TAKİP FORMU
HASTA TAKİP FORMU
DİYALİZ HASTALARINDA BESLENME DEĞERLENDİRME İZLEM FORMU
NÜTRİSYON RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
HASTA TANITIM FORMU
HASTA VE AİLESİ EĞİTİM FORMU
LABORATUVAR TETKİKLERİ TAKİP FORMU
HASTA TRANSFER FORMU
KAN ŞEKERİ TAKİP VE TEDAVİ FORMU
MAVİ KOD BİLDİRİM FORMU
HASTA HAKLARI ŞİKAYET VE ÖNERİ BAŞVURU FORMU
HASTA HAKLARI BÖLÜMÜ ŞİKAYET VE ÖNERİ DEĞERLENDİRME FORMU
PSİKOTROP VE NARKOTİK İLAÇ KONTROL FORMU
İLAÇ ZAYİ /İMHA FORMU
NARKOTİK / PSİKOTROP İLAÇ KAYIT VE TAKİP FORMU
İLAÇ İSTEK FORMU
ACİL ARABASI KONTROL FORMU
ACİL ÇANTASI KONTROL FORMU
İLAÇ STOK KONTROL FORMU
MİYADİ YAKLAŞAN İLAÇ TAKİP FORMU
İLAÇ HATASI BİLDİRİM FORMU
ADVERS ETKİ BİLDİRİM FORMU
NARKOTİK / PSİKOTROP İLAÇ İSTEK FORMU
İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM FORMU
GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ (İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM) GÖRÜŞ - ÖNERİ FORMU
KÖK NEDEN ANALİZ FORMU
TOPLANTI KATILIM KAYIT FORMU
TOPLANTI TUTANAK FORMU
TOPLANTI ÇAĞRI FORMU
GÖREV TEBLİĞ TEBELLÜĞ YAZISI
PUKÖ (PLANLA - UYGULA - KONTROL ET - ÖNLEM AL) İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI FORMU
DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEM FORMU
DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEM FORMLARI İZLEME TABLOSU
ÖZ DEĞERLENDİRME (İÇ TETKİK) RAPORU
İÇ YAZIŞMA FORMU
REVİZYON VE YENİ DOKÜMAN TALEP FORMU
GÖREV YETKİ DEVRİ FORMU
İSTEK TALEP FORMU
ONAYLI TEDARİK LİSTESİ FORMU
ÖDEME TAKİP FORMU
LABORATUVAR TEST İSTEM FORMU
LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM FORMU
LABORATUVAR HATA İZLEM FORMU
HASTA BAŞI GLUKOMETRE KALİTE KAYIT FORMU
PANİK DEĞER BİLDİRİM TAKİP FORMU
PANİK DEĞER BİLDİRİM FORMU
GLUKOMETRE LABORATUVAR SONUÇLARI DOĞRULAMA FORMU
DIŞ LABORATUVAR HİZMETLERİ DENETİM FORMU
LABORATUVAR NUMUNE TESLİM FORMU
YILLIK BAKIM VE KALİBRASYON ÖLÇÜM PLANI TAKİP FORMU
MALZEME VE İLAÇ TAKİP ÇİZELGESİ
ARIZA BİLDİRİM FORMU
ARIZALI CİHAZ BAKIM TAKİP KONTROL FORMU
BİRİMLER ARASI TIBBİ MALZEME CİHAZ VE AKSESUAR TESLİM TUTANAĞI
MALZEME VE İLAÇ İSTEK FORMU
CİHAZ TEKNİK SERVİS RAPORU
TIBBİ CİHAZ /SİSTEM HURDA (HEK AYIRMA) FORMU
SARF MALZEME KONTROL FORMU
UYGUN OLMAYAN ÜRÜN TAKİP FORMU
MALZEME İADE / İSTEM FORMU
HEMODİYALİZ BİRİMİ CİHAZ/ALET TEMİZLİK DEZENFEKSİYON TAKİP FORMU
SEDYE VE TEKERLEKLİ SANDALYE TEMİZLİK VE KONTROL FORMU
ATIK DEPOSU TEMİZLİK KONTROL FORMU
KAYIP EŞYA TUTANAĞI
YÖNETİM TEMİZLİK KONTROL FORMU
SATIN ALMA DEPO TEMİZLİK KONTROL FORMU
MUTFAK TEMİZLİK KONTROL FORMU
GENEL TEMİZLİK KONTROL FORMU
GÜVENLİK TUTANAK FORMU
HEMODİYALİZ ÜNİTESİ TEMİZLİK KONTROL FORMU
ANALİZE GÖNDERİLEN NUMUNELERİN KONTROL FORMU
ŞAHİT NUMUNE ALIMI KONTROL FORMU
ŞOKLU ÜRÜN ÇÖZÜNDÜRME FORMU
GÜNLÜK ÜRETİLEN YEMEKLERİN DEĞERLENDİRİLME FORMU
MUTFAK GİRİŞ KALİTE KONTROL FORMU
DIŞ ÇAMAŞIRHANE DENETİM FORMU
KAMERA KAYDI İZLEME İSTEK FORMU
HASTA SERVİSİ ARAÇ DENETİM FORMU
HASTA SERVİSİ BİLGİ FORMU
TEMİZLİK KAT ARABASI KONTROL FORMU
DİYALİZ ARACI TEMİZLİK KONTROL FORMU
ÇAMAŞIRHANE TAKİP FORMU
RO SU SİSTEMİ BİRİMİ TEMİZLİK TAKİP FORMU
WC TEMİZLİK VE KONTROL FORMU
ARAÇ TESLİM VE ZİMMET FORMU
YEMEKHANE DENETİM FORMU
ARŞİV BİRİMİ TEMİZLİK TAKİP FORMU
DİYALİZ MERKEZİ RİSK ANALİZ VE DEĞERLENDİRMESİ
İŞ KAZASI BİLDİRİM FORMU
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TAKİP FORMU
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ KATILIM VE EĞİTİM TUTANAĞI
KISA SÜRELİ İZİN İSTEK FORMU / GÖREV BELGESİ
YILLIK İZİN FORMU
İŞE GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER
İŞ BAŞVURU FORMU
İZİN TALEP FORMU
DIŞ GÖREVLENDİRME VE SEYAHAT FORMU
MASRAF BİLDİRİM FORMU
PERSONEL BİLGİ FORMU
PERSONEL İSTEK / DİLEK / ÖNERİ FORMU
ADAY DEĞERLENDİRME FORMU
PERSONEL TALEP FORMU
ZİMMET TESLİM FORMU
İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE - SAĞLIK TARAMALARI KONTROL FORMU
İŞTEN ÇIKIŞ İŞLEMLERİ KONTROL FORMU
HAFTALIK PERSONEL ÇALIŞMA LİSTESİ
PERSONEL SEROLOJİ TAKİP PLANI FORMU
KİŞİSEL KORUYUCU ZİMMET TESLİM FORMU
DENEME SÜRESİ DEĞERLENDİRME FORMU (TÜM BORDROLU PERSONEL İÇİN UYGULANIR)
DENEME SÜRESİ DEĞERLENDİRME FORMU
İŞTEN AYRILIŞ ANKETİ
PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU
DİSİPLİN KURULU KARAR FORMU
PERSONEL İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU
TUTANAK FORMU
RO SU ARITMA GÜNLÜK KONTROL FORMU
ISI NEM TAKİP FORMU
BUZDOLABI / DERİN DONDURUCU ISI TAKİP VE TEMİZLİK KONTROL FORMU
MEDİKAL GAZ OKSİJEN (O2) KONTROL FORMU
ÇATI KATI TEMİZLİK KONTROL FORMU
EKİPMAN KARTI
AYLIK BİNA TURU KONTROL LİSTESİ
YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ BAKIM FORMU
HAFTALIK KAMERA SİSTEMİ KONTROL FORMU
HAFTALIK KLİMALAR KONTROL FORMU
BAKIM SERVİS TAKİP KONTROL FORMU
HEMŞİRE ÇAĞRI (ACİL ÇAĞRI) SİSTEMİ BAKIM FORMU
BİNA TURU KONTROL VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ FORMU
UPS BAKIM FORMU
HAFTALIK JENERATÖR KONTROL FORMU
OTOMATİK KAPILAR BAKIM FORMU
HASTA DOSYASI TALEP FORMU
HASTA DOSYASI KONTROL FORMU
DOSYA İSTEM FORMU
KAYIP HASTA DOSYA TUTANAĞI
TOPLANTI TUTANAĞI
SÜREÇ PERFORMANS FORMU
SÜREÇ GÖZDEN GEÇİRME FORMU
RİSK TAKİP FORMU
RİSK FALİYET ÖNERİSİ FORMU
PROJE DURUM RAPORU FORMU
İÇ TETKİK SONUÇ FORMU
ÇIKTI DOĞRULAMA YÖNETİMİ FORMU
DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU
DOF FORMU
DEĞİŞİKLİK TAKİP FORMU
DÖF TAKİP FORMU
KONFİGÜRASYON SİSTEMİ KONTROL FORMU
SÜREÇ DOĞRULAMA FORMU
YAPILANDIRMA DURUM RAPORU
GÖREV TANIMLAMALARI FORMU